Nabídka služeb


Zprostředkování obchodu a služeb na českém a zahraničním trhu

Najdeme firmu pro možnou spolupráci, či možnost prodeje svých výrobků v Rakousku a Spolkové republice Německo, nebo nabídneme adresář vhodných firem pro možnost samostatných kontaktů.

Obchodní zastoupení firem

Zastupujeme, v případě pověření české firmy na obchodních jednáních v Česku, Rakousku, Spolkové republice Německo, Slovensku a Polsku.

Nakládání s odpady

Jsme připraveni Vám nabídnout řešení likvidace Vašich odpadů. Spolupracujeme při likvidaci starých ekologických zátěží v ČR.

RECYKLACE

Již 20 let recyklujeme ve spolupráci s našimi smluvními partnery kovonosné kaly, upravujeme chemosádrovec.

Recyklace Recyklace

Recyklace Recyklace